De doelstelling van Stichting The Connecting Factor is om alle mogelijke middelen en activiteiten te ontwikkelen en in te zetten die bijdragen aan een brede bewustwording over begrippen als vrede, vrijheid en verdraagzaamheid. Mensen vreedzaam leren leven, leren samenleven en samenwerken in harmonie met hun omgeving, zichzelf en anderen, is de drive van Stichting The Connecting Factor.

Stichting The Connecting Factor poogt de steeds verdere polarisatie van de samenleving tegen te gaan door in plaats van de verschillen juist de overeenkomsten in de samenleving te belichten. Hierbij staat centraal dat wij allen mens zijn, dat wij een gedeelde geschiedenis hebben en dat wij als mens dezelfde gezamenlijke doelen hebben. Doelen als vrede, veiligheid en een gelijkwaardige samenleving. Dat vraagt dat wij ook moeten kijken naar wat er achter ons ligt en hoe wij daarvan kunnen leren.

Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voorwaarts worden geleefd.” - Soren Kierkegaard

Door verhalen te vertellen kunnen wij terugkijken naar onze geschiedenis met de wetenschap van nu en elkaar vinden in het heden. Hiermee wordt niet bedoelt dat wij het verleden achter ons moeten laten, maar juist moeten meenemen. Door de geschiedenis te erkennen gaat er geen energie meer verloren aan het ontkennen en het wegstoppen van de dingen die zo pijnlijk kunnen zijn. Het verhaal wordt er misschien niet mooier op, maar wel eerlijker. Waardoor er geen verhulling meer hoeft plaats te vinden. Verhulling die vaak juist het helingsproces in de weg zit. Stichting The Connecting Factor gelooft dat het vertellen van eerlijke verhalen daarbij noodzakelijk is.

De naam van The Connecting Factor is ontstaan uit het verlangen om te verbinden. Waarbij wij ons realiseren dat zonder een connecting factor de verbinding vrijwel onmogelijk is. Wij merken dat in Nederland the connecting factor steeds minder aanwezig is en langzaam verdwijnt naar de achtergrond. Door projecten te ontwikkelen en ondersteunen die trachten om deze connecting factor terug te brengen ontstaat er verbinding.

Twitter Facebook LinkedIn


Copyright 2020 | The Connecting Factor | Deze website wordt u opgediend door © Plate